Wat is OrthoManuele Geneeskunde?

Orthomanuele geneeskunde (OMG) is een methode om klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, gewrichten, banden en zenuwstelsel) te behandelen. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen symmetrisch beweegt/ in balans is, maar dat dit in de loop van het leven verstoord kan raken. Als verstoringen tot klachten leiden, kan de OrthoManueel arts proberen deze verstoring op te verhelpen door structurele, geordende lichte manipulaties van het skelet.

Wie hebben er baat bij behandeling van een arts voor OrthoManuele Geneeskunde?

Alle patiënten met klachten (gerelateerd) aan het bewegingsapparaat hebben profijt/voordeel van een interventie door een OMG arts. Onderzoek toont aan* dat patiënten met klachten aan de rug, nek, hoofdpijn en patiënten met gewrichtsklachten baat hebben bij behandeling door een OMG arts. Patiënten die na een herniaoperatie klachten blijven houden, reageren positief op correctie van de wervelkolom. Ook voor patiënten met onduidelijke "vage" klachten zoals pijnen of tintelingen in rug, armen, benen, borst, hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

Wat is de werkwijze bij de OrthoManueel arts?

Een OMG arts werkt net als al zijn artsen collegae, met dat verschil dat het onderzoek en de therapie toegespitst is naar het klachtenpatroon van het bewegingsapparaat en daaraan gekoppelde structuren. Tijdens het eerste consult verdiept de arts zich grondig in uw klachten en de voorgeschiedenis hiervan. Vervolgens onderzoekt de arts u door middel van een algemeen lichamelijk en OMG onderzoek. (Kijkt naar stand en bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom, bekken en overige gewrichten). Afhankelijk van de klachten kan het onderzoek uitgebreid worden.

Na het lichamelijk onderzoekvolgt een behandelplan. Op dat moment kan al redelijk nauwkeurig worden ingeschat hoeveel behandelingen er nodig zijn. De behandeling heeft tot doel alle standsafwijkingen op te heffen. De oorspronkelijke functies van de wervelkolom, het bekken en het geprikkelde zenuwstelsel kunnen zich daarna herstellen. De wervels, het bekken en andere botstukken worden met de handen of met behulp van een hamertje en drevel op hun plaats geduwd of getikt. Hiervoor is weinig kracht nodig. De behandeling kan wel gevoelig zijn. Eén tot twee dagen na de behandeling kunt u napijn voelen. Dit is tijdelijk en u hoeft zich daar niet ongerust over te maken. Het aantal consulten verschilt per patiënt, dit hangt af van de aard van de afwijkingen. Gemiddeld zijn er vijf behandelingen nodig. Zijn de klachten rustig dan controleert de arts nog eenmaal na 4 tot 6 weken om te controleren of het lichaam symmetrisch blijft bewegen. Ook kan de arts u voor aanvullende behandeling mede laten behandelen door één van zijn assistenten. De arts houdt dan altijd het behandelplan en de vordering in de gaten.

Voor meer informatie zie www.nvomg.nl

 

* Albers JWB, Keizer ED. Een onderzoek naar de waarde van orthomanuele geneeskunde. Proefschrift Rotterdam 1990 en Hogezand MD. Literatuuronderzoek naar de effectiviteit van de Orthomanuele geneeskunde, 2005.