OrthoManuele Geneeskunde

Tijdens het eerste consult verdiept de arts zich grondig (Anamnese) in uw klachten en de voorgeschiedenis. Naast een algemeen medisch onderzoek naar aanleiding van uw klachten wordt door middel van algemeen lichamelijk onderzoek en met name (Ortho)Manueel onderzoek de stand en de bewegingsmogelijkheden van wervelkolom, bekken en overige gewrichten beoordeeld. Op basis hiervan stelt de arts een diagnose en wordt een behandelplan gemaakt. En wordt zonodig aanvullend onderzoek aangevraagd, zoals beeldvormige technieken (röntgen en MRI) en bloedonderzoek. Binnen dat behandelplan vallen diverse therapieën waar deze praktijk gebruik van kan maken. Orthomanuele geneeskunde, manuele therapie/geneeskunde, MDT McKenzie therapie, osteopathie, NSA Stenvers, GDS les chaines musculaires, ISIS injectie technieken (pijnbestrijding), medicatie en trainings therapie. Zonodig wordt contact opgenomen met de huisarts of andere specialismen.

Het orthomanuele gedeelte wordt door de arts gedaan en heeft tot doel de gewrichten in lijn te brengen waardoor de normale functie zich kan herstellen. Met het klachtenpatroon wat daaraan is gekoppeld, zoals neurogene prikkeling als pijn/uitstralingen/disfuncties/stijfheid/hoofdpijnen etc.

Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die op gewrichten kunnen worden toegepast. Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

MDT McKenzie

MDT McKenzie is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment volgens McKenzie. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. MDT McKenzie is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten zoals schouder, heup etc. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. MDT McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Osteopathie

Osteopathie baseert zich op het concept dat de mens als levend organisme een structurele (anatomie) en functionele (fysiologie) eenheid is. Structuur en functie beïnvloeden elkaar wederzijds via vasculaire, neurologische, lymfatische en biomechanische weg. Deze systemen werken mee om het lichaam gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest. Een osteopaat benadert het lichaam daarom als één geheel. Als een deel van het lichaam niet goed kan bewegen, dan kan dat klachten veroorzaken. Omdat alle weefsels met elkaar in verbinding staan, kan pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Een osteopaat onderzoekt waar in het lichaam de beweging hapert en herstelt de samenwerking tussen de verschillende weefsels.

NSA Stenvers

Doelgericht onderzoek en behandeling naar nek schouder en arm klachten (Stenvers methode). Deze methode werkt bij lichte tot matig beperkte schouder klachten en heeft als doel schouders en armen zo optimaal mogelijk te laten functioneren ter voorkoming van groter letsel.

GDS / Les chaines musculaires

Een methode ontwikkeld door Mevrouw Godelieve Denys-Struyf uit de jaren 1960-1970, bestaande uit gedragsmatige aanpak, fysiotherapie, zorg, preventie en zelfmanagement, uitgaande van een geïndividualiseerde benadering. GDS trainingsmethode heeft twee aspecten: een psycho-gedragsmatige aspect die voor iedereen toegankelijk is en biomechanisch en manueel therapeutisch aspect voor artsen en fysiotherapeuten.

ISIS technieken

International Spine Intervention Society (ISIS)  De Isis is een organisatie die zich strict met een beperkt aantal injectietechnieken bezig houdt. Klachten die tot nu toe als aspecifiek werden geduid, blijken in bepaalde gevallen wel degelijk gebaseerd te zijn op specifieke pathologie. De procedure is relatief eenvoudig: met gewoon mechanisch onderzoek wordt een hypothese opgebouwd in welke struktuur de pijn gegenereerd wordt. Een voorbeeld: lage rugpijn met uitstraling in het been bij extenderen, geeft neurologische symptomen, bijvoorbeeld bij mechanisch onderzoek rijst verdenking op compressie van de uittredende wortel uit het wervelkanaal door het foramen intravertebrale door een discushernia. De MRI toont inderdaad een herniatie met als gevolg een gezwollen wortel over het aangedane segment/gedeelte. De transforaminale injectie doet de radix/wortel slinken, de pijn verminderen en geeft ruimte om met verdere mechanische therapie de rug te laten herstellen.